Aabenraa Bjergmarathon og Corona

Det er vores højeste prioritet, at alle deltagere, hjælpere og officials kan føle sig trygge under afholdelse af Bjergmarathon. Vi samarbejder med myndighederne og vil informere løbende omkring beslutninger og tiltag, der har indvirkning på løbets afholdelse.

Løbet vil til enhver tid skulle godkendes af myndighederne og dermed leve op til de gældende krav til sikkerhed og sundhed. Hvis løbet må aflyses på grund af corona-restriktioner eller corona-situationen i almindelighed, kan du få refunderet dit startgebyr.

Der planlægges ud fra gældende regler, der for Bjergmarathon d. 19. juni er følgende:

“Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for større arrangementer, som afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Det gælder for følgende ordninger pr. 14.juni:

  • Ordningen for større udendørs motionsevents: Der kan efter reglerne i denne ordning afholdes udendørs motionsevents med flere end 100 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig.  Motionsevents, der afholdes efter denne ordning skal afvikles således, at deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende på lokaliteterne er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Det skal sikres, at grupperne holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede på samme sted samtidigt, må ikke overstige 5.000 personer.”

Kilde: Kulturministeriets hjemmeside kum.dk

 

Lokale tiltag

Dette er ikke den færdige oversigt og vil løbende blive udbygget, hvis det skønnes nødvendigt.

Afhentning af startnumre: For at begrænse antallet at forsamlede personer, vil der være mulighed for at afhente startnumre i dagene op til løbet. Dette kommunikeres direkte til alle deltagere, med datoer, tidsrum og sted.

Coronapas: For at få udleveret startnummer, skal der kunne fremvises coronapas eller udprintet dokumentation på et af følgende:

  • at deltageren er testet negativ og testtidspunktet ikke er tidligere end d. 16. juni kl. 15. (Så er testen samtidig gyldig på løbsdagen)
  • at man har modtaget 1. vaccination inden d. 4. juni.
  • at man er færdig vaccineret.
  • at man har en overstået COVID-19-infektion indenfor de seneste 8 måneder, regnet fra løbsdagen.

Startnummeret er personligt og må ikke overdrages til andre! Man kan godt afhente startnummer for en anden, så længe man medbringer dokumentation for en af ovennævnte, på den den person man henter for.

Ankomst til løbet: For at begrænse antallet at forsamlede personer, vil alle deltagere blive bedt om, at ankomme så tæt på ens starttidspunkt som muligt.

Startgrupper: Selve startområdet bliver afspærret, så kun løbere i den respektive startgruppe, lukkes ind. Området er indrettet, så de maksimalt 300 deltagere kan holde den nødvendige afstand til andre deltagere. Der vil på intet tidspunkt være flere end 500 i en startgruppe.

Målgang: Når deltagerne kommer i mål, får de deres medalje og bedes hurtigst muligt forlade målområdet og tage hjem.