Ruterne i Aabenraa Bjergmarathon er bygget op omkring 2 sløjfer der løbes i forskellig retninger.

Relive ‘Aabenraa Bjergmarathon Øst/Vest’

Se Marathon ruten

Marathonløbet består af 2 sløjfer, en østrute og en vestrute. Tilsammen udgør de en halvmarathon, der genneløbes 2 gange, men anden gang løbes sløjferne i modsat retning, så indtrykket vil være helt anderledes.

Se Halvmarathon ruten

Halvmarathonløbet består af 2 sløjfer, en østrute og en vestrute. Tilsammen udgør de en halvmarathon.

Se 10 km ruten

10 km ruten er den første sløjfe af marathon og halvmarathonruten.

Se 5,6 km ruten. Løb og Walk

5,6 km ruten er en kombineret by- og skovrute, der følger de øvrige ruter.

Se Børne ruten

Børneløbene har start opad gågaden, hvor børneløb2 når op i den nordlige ende af gågaden.

Den “gamle” rute er permanent opmærket, så man altid vil kunne finde rundt på den. Den er afmærket med pile samt kilometerangivelser

Den permanent opmærkede rute blev indviet d. 9. april 2009 i forbindelse med påskeløbet “på tværs”